Hakkımızda

Kuruluşumuzun temelleri 2004 yılında Yusuf Kabataş tarafından atılmıştır. Yusuf Kabataş’ın başlattığı ve ilham olduğu bu girişim şuan Türkiye’nin tüm gümrük idarelerinde hizmet üretilebilen güçlü bir çözüm ortağı haline dönüşmüştür. Kabataş Gümrük Müşavirliği bünyesinde ki uzman yönetici ve personelin yanı sıra profesyonel danışmanların görev aldığı bir yapı ile Türkiye’mizin uluslararası pazarda ticaret yapan yerli ve yabancı sermayeli firmalarına hizmet vermektedir. Gümrük, Uluslararası nakliye ve lojistik gibi entegre hizmet sunabilen firmamız en son teknoloji gümrük programları ile müşterilerine online hizmet takibini sunabilmektedir.

VİZYONUMUZ Sektördeki 20.yılımızda bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız ile dış ticaret yapan tüm sektörlere hizmet veren bir marka olmaktır.

DEĞERLERİMİZ 

 • Güvenirlilik
 • Kalite Odaklılık
 • Çalışan Odaklılık
 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Sürekli İyileştirme
 • Sürdürülebilirlik
 • Profesyonellik

ETİK KODLARIMIZ

 • Gizlilik
 • Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyum
 • Doğruluk
 • Saygı
 • Dürüstlük

2023-2026 STRATEJİK PLANI ANA STRATEJİMİZ

 • Sürdürülebilir bir büyüme sağlanması
 • Güçlü mali yapının korunması ve devamının sağlanması
 • Operasyon hizmet süreçlerin geliştirilmesi ve müşteriye katma değer katılması
 • İnsan Kaynakları alt yapısının güçlendirilmesi ve çalışan memnuniyetinin sağlanması
 • Bilişim altyapısının güçlendirilmesi
 • Kurumsal kalite ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarının vizyonu destekleyecek biçimde geliştirilmesi

PAZARLAMA-SATIŞ Bölüm Stratejileri

 • 2024 yılında %20 lik büyüme sağlanması
 • Pazarlama faaliyetlerinin yapılması
 • Kurumsal kimlik ve itibar yönetimi
 • Rakip analizlerinin yapılması

 OPERASYON Bölüm Stratejileri

 • Operasyon süreçlerinin etkinliğinin ve veriminin artırılması
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması

 MALİ ve İDARİ İŞLER Bölüm Stratejileri

 • Müşterilerimizin, iş gücü zaman ve maliyet kaynaklarında tasarruf sağlayacak yöntemler geliştirilmesi
 • Tahakkuk etmiş gelirlerin vadesinde tahsilatının yapılabilmesi için, etkin ve sürdürülebilir yöntemler geliştirilmesi
 • Müşteri Karlılık Analizleri sisteminin oluşturulması
 • Şirketimizin finansal itibarının korunması ve artırılması
 • Şirket ofis ve binaların kurumsal kimliğimizi yansıtması

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bölüm Stratejileri

 • Bilişim donanım alt yapısının güçlendirilmesi
 • Bilişim sistem yazılım alt yapısının güçlendirilmesi
 • Uzaktan eğitim oryantasyon altyapısının güçlendirilmesi
 • Kullanıcı destek hizmetlerinin güçlendirilmesi

 İŞ MÜKEMMELLİĞİ Bölüm Stratejileri

 • Kalite çalışmalarının şirket hedeflerini gerçekleştirecek şekilde geliştirilmesi
 • İşbirliklerinin geliştirilmesi
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımlarının geliştirilmesi

 İNSAN KAYNAKLARI Bölüm Stratejileri

 • Çalışan bireysel gelişim planlarının ve özlük dosyalarının tek merkezden takip edilmesi
 • Çalışan memnuniyetinin artırılması
 • Personel devir oranının azaltılması
 • İş Sisteminin Kurulması
 • Eğitim yönetim sisteminin geliştirilmesi

     

KABATAŞ WEB ONLINE İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ

Dış Ticaret’in her aşaması ile ilgili raporlama ve arşiv hizmeti

KABATAŞ Web Online ile hizmetinizde

Özelleştirilmiş Gösterge Ekranı

Beyanname Sorgulama

Mevzuat Arama

GTİP Arama

Antrepo Stok takibi

Finans Raporları

Süre Sonu İşlem Takip

Ürün Listeleme

Dahilde İşlem Takibi

Grafik Raporları

Dosya Statüleri İzleme takibi

E-Dönüşüm çözümleri (firmaya özel muhasebe entegrasyonu, e-fatura, e-arşiv)