E-Arşiv/Raporlama

Firmalarımızın gümrük maliyetlerinin en aza indirilmesi ve masraflarının kontrol ve takibi için, bünyemizde özel bir “E-Arşiv/Analizve Raporlama Bölümü” oluşturulmuştur.
Burada gerek periyodik dönemlerde veya müşterilerimizin belirledikleri özel zaman aralıklarında detaylı raporlar hazırlanmakta ve bunlar yorumlanarak, konsolide edilmiş haliyle analiz yapılmak ve karşılaştırılmak üzere ilgililere sunulmaktadır.

KABATAŞ WEB ONLINE İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ

Dış Ticaret’in her aşaması ile ilgili raporlama ve arşiv hizmeti

KABATAŞ Web Online ile hizmetinizde

Özelleştirilmiş Gösterge Ekranı

Beyanname Sorgulama

Mevzuat Arama

GTİP Arama

Antrepo Stok takibi

Finans Raporları

Süre Sonu İşlem Takip

Ürün Listeleme

Dahilde İşlem Takibi

Grafik Raporları

Dosya Statüleri İzleme takibi

E-Dönüşüm çözümleri (firmaya özel muhasebe entegrasyonu, e-fatura, e-arşiv)