Gümrükleme

İstanbul – Bursa – Kocaeli – Ankara – İzmir – Mersin Gümrükleri

 • İthalat  & İhracat
 • Dahilde işleme
 • Hariçte işleme
 • Yatırım teşvik
 • Serbest bölge uygulamaları
 • Gümrük kontrolü altında işleme
 • Antrepo
 • Transit ticaret
 • Fuar işlemleri
 • Ata karnesi işlemleri
 • Geçici ithalat

KABATAŞ WEB ONLINE İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ

Dış Ticaret’in her aşaması ile ilgili raporlama ve arşiv hizmeti

KABATAŞ Web Online ile hizmetinizde

Özelleştirilmiş Gösterge Ekranı

Beyanname Sorgulama

Mevzuat Arama

GTİP Arama

Antrepo Stok takibi

Finans Raporları

Süre Sonu İşlem Takip

Ürün Listeleme

Dahilde İşlem Takibi

Grafik Raporları

Dosya Statüleri İzleme takibi

E-Dönüşüm çözümleri (firmaya özel muhasebe entegrasyonu, e-fatura, e-arşiv)